Tòa nhà viện dầu khí

Viện dầu khí quốc gia Việt Nam là công trình được đầu tư phát triển trên cơ sở khai thác lợi thế về trình độ khoa học công nghệ, kinh nghiệm, nhân lực của nước ta

 

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư: Viện dầu khí Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 173, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 60.600m2

Sản phẩm sử dụng: Trần nhôm Cell 100x100 và trần nhôm C300 - Shaped

Tổng diện tích trần: 8,200m2

Thời gian bắt đầu: Tháng 9 - 2008

Thời gian hoàn thành: Tháng 2 – 2009

Tòa nhà Viện dầu khí Quốc gia Việt Nam có chức năng chính là điều chỉnh thực hiện các dịch vụ KHCN, thiết kế giám định, phân tích và xử lý số liệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, triển khai công tác tổ chức Hội nghị, hội thảo, triển lãm bảo tàng một cách chuyên nghiệp nhất. Ngoài ra tại đây còn triển khai các thông tin khoa học dưới hình thức phát hành tạp chí cùng với các ấn phẩm dầu khí để xây dựng cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành nhằm mục tiêu phục vụ nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Dự án này được đánh giá là dự án trọng điểm, có số vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng. 

Scroll